Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties binnen de forensische psychiatrie. Deze referenties zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank ruim 1700 literatuurreferenties opgenomen.

Titel Auteur Jaar
NKPV: Handleiding Barelds, D.P.H., & Luteijn, F. 2015
NPV-2-R. Handleiding Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 – herziene editie Barelds, D.P.H. & Luteijn, F. et al. 2014
Factors associated with experts’ opinions regarding criminal responsibility in The Netherlands Barendregt, M. & Muller, E. et al. 2008
De Leefstijltraining in woord en daad: Programma integriteit van de uitvoering van de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen Barendregt, C., & Wits, E. 2014
Good lives model applied to a forensic population Barnao, M. & Robertson, P. et al. 2010
Impulsiveness and aggression Barratt, E.S. 1994
Factor analysis of some psychometric measures of impulsiveness and anxiety Barratt, E.S. 1965
Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten Bartels, A.A.J. & Spreen, M. et al. 2006
Forensische aspecten van diagnostiek en behandeling van mensen met autismespectrumstoornis (ASS) Bartels, A.A.J., & Timmer, J. 2006
N=1: Nauwkeurige en sensitieve behandelevaluatie op individueel niveau Bartels, A.J.J. & Spreen, M. et al. 2008
De evaluatiescore: een eenvoudige en flexibele variant van Goal Attainment Scaling Bartels, A.J.J. 1989
Recidive en verlof TBS’ers Bartels, A.J.J. 2010
Het sociale-competentiemodel en de sociale-netwerkanalyse in de forensische psychiatrie Bartels, A.J.J., & Spreen, M. 2005
Differences in the predictive validity of actuarial risk assessments in relation to sex offender type Bartosh, D.L. & Garby, T. et al. 2003
Effectiveness of psychotherapeutic treatment of personality disorder Bateman, A.W., & Fonagy, P. 2000
8-Year Follow-Up of Patients Treated for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment Versus Treatment as Usual Bateman, A.W., & Fonagy, P. 2008
Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er: Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in forensisch psychiatrische centra Bax, R. et al. 2016
Characteristics, needs and reoffending in a group of patients with schizophrenia formerly treated in medium security Baxter, R. & Rabe-Hesketh, S. et al.
Manual for the Beck Anxiety Inventory Beck, A.T., & Steer, R.A. 1990
A new instrument for measuring insight: the Beck Cognitive Insight Scale Beck, A.T. & Baruch, E. et al. 2004
Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation Beck, A.T. & Steer, R.A. et al. 1988
Therapeutic climate of sexual offender treatment programs Beech, A.R., & Fordham, A.S. 1997
Relationship between therapeutic climate and treatment outcome in group-based sexual offender treatment programs Beech, A.R., & Hamilton-Giachritsis, C.E. 2005
Assessment and Treatment of Sex Offenders Beech, A.R. & Craig, L.A. et al. 2009
STATIC-99, inschatting van het risico van seksueel gewelddadige recidive bij volwassen seksuele delinquenten Beek, D.J. van & Doncker, D. de et al. 2001