Instrumentendatabank

De instrumentendatabank biedt een digitaal toegankelijk overzicht van instrumenten en daaraan gekoppelde literatuur in het forensisch psychiatrische veld. Er wordt doorlopend aan de instrumentendatabank gewerkt om de inhoudelijke informatie aan te vullen en de bruikbaarheid te optimaliseren. Het beheer van de instrumentendatabank ligt bij het EFP.

COTAN-beoordelingen

Indien voorhanden, is bij instrumenten de link naar de COTAN-beoordeling opgenomen. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een centrale commissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) die als missie heeft om de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland te bevorderen. De kwaliteit van een instrument wordt aan de hand van zeven criteria (betrouwbaarheid, begripsvaliditeit, criteriumvaliditeit, normen, kwaliteit van de handleiding, kwaliteit van het testmateriaal en uitgangspunten van de testconstructie) bepaald en uitgedrukt in een eindoordeel "onvoldoende," "voldoende," of "goed".

Om de COTAN-beoordeling van een instrument te kunnen inzien, dien je in te loggen als COTAN-abonnee. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om individuele beoordelingen aan te schaffen zonder abonnement. Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot COTAN-informatie aan studenten en medewerkers. Zie voor meer informatie over de COTAN: https://psynip.nl/cotan/.