WNV-NL

Naam
WNV-NL
Omschrijving

De Wechsler Non Verbale test –Nederlands (WNV-NL; Wechsler & Naglieri, 2008) is een intelligentietest bestemd voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen van 4 tot 21 jaar. De test wordt aanbevolen bij individuen met gehoor- en taalproblemen, een stoornis binnen het autistisch spectrum, en allochtone kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.
Er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen.

Zie ook: nji.nl/nl/Databanken/Wechsler-Nonverbal-Scale-of-Ability---Nederlandstalige-versie-(WNV-NL)

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan-beoordeling 2009:
• Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
• Kwaliteit van het testmateriaal: goed
• Kwaliteit van de handleiding: goed
• Normen: goed
• Betrouwbaarheid: voldoende (betreft de totaalscore (van de volledige versie), de betrouwbaarheid van de scores op de subtests is onvoldoende)
• Begripsvaliditeit: goed
• Criteriumvaliditeit: voldoende

Afnameduur
Ca. 45 minuten
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • Wechsler nonverbal scale of ability, Nederlandstalige bewerking (WNV-NL)
  • Wechsler Nonverbal Scale of Ability
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.