WISPI-IV

Naam
WISPI-IV
Omschrijving

De Wisconsin Personality Disorders Inventory (WISPI-IV; Klein et al., 1993) is een screener die enerzijds gebaseerd is op de DSM-categorieën van as-II en anderzijds ook op het persoonlijkheidsstoornissenmodel ontwikkelt door Benjamin, de Structural Analysis of Social Behavior. De screener heeft 214 items die op een 10-puntsschaal dienen te worden gescoord.

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Interne consistentie varieerde in onderzoek van alfa .81 en .95 (Klein & Benjamin, 1996).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Er is een pc-ondersteunend scoreprogramma voor aanwezig.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • The Wisconsin Personality Disorders Inventory: Development, reliability, and validity.
  • Wisconsin Personality Disorders Inventory – IV.
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.