WAIS-IV-NL

Naam
WAIS-IV-NL
Omschrijving

De Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV-NL (Pearson, 2012)) meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.
De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84 jaar en 11 maanden kan worden bepaald. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.

De Wechsler Adult Inteligence Scale-III (WAIS-III-NL; Uterwijk, 2000) is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van volwassenen tussen de 16 en 85 jaar kan worden bepaald.
De WAIS-III-NL bestaat uit 16 subtests, waarvan er 2 optioneel zijn. 1. Onvolledige Tekeningen, 2. Woordenschat, 3. Symbool Substitutie, 4. Overeenkomsten, 5. Blokpatronen, 6. Rekenen, 7. Matrix Redeneren, 8. Cijferreeksen, 9. Informatie, 10. Plaatjes Ordenen, 11. Begrijpen, 12. Symbool Zoeken, 13. Cijfers en Letters, 14. Figuur Leggen, 15. Symbool Kopiëren (optioneel) en 16. Symbool Substitutie/Incidenteel leren (optioneel).
Verbale en Performale subtests worden afwisselend afgenomen. Dit stelt de proefleider in staat de aandacht van de cliënt langer vast te houden

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De WAIS-IV-NL is door de COTAN goedgekeurd. De beoordeling door de COTAN is als volgt:

1. Uitgangspunten bij de testconstructie: Voldoende
2. Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
3. Kwaliteit van de handleiding: Goed
4. Normen: Voldoende
5. Betrouwbaarheid: Goed 1)
6. Begripsvaliditeit: Voldoende
7. Criteriumvaliditeit: Onvoldoende 2)


1) De beoordeling ‘goed’ betreft de indexscores en de totaalscore, de betrouwbaarheid is ‘voldoende’ voor de kernsubtests en de aanvullende subtests en ‘onvoldoende’ voor de processcores.
2) Geen onderzoek.

Afnameduur
1,5-2,5 uur
Meer informatie over het gebruik van het instrument
De afname van de WAIS-IV-NL gebeurt met pen en papier of via Q-interactive. Een afname van de volledige batterij duurt 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van de leeftijd en de capaciteiten van de testpersoon, de ervaring van de gebruiker en het aantal af te nemen subtests.
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • WAIS-III Nederlandstalige bewerking. Technische handleiding
  • Wechsler Adult Intelligence Scale-III, WAIS-III
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.