Waagschaal

Naam
Waagschaal
Omschrijving

De Waagschaal (Van Horn et al., 2007, 2008) is een gestructureerd klinisch risicotaxatie-instrument voor ambulante forensisch psychiatrische instellingen, bestaande uit (delen van) diverse andere risicotaxatie-instrumenten, waaronder de Static-99, SVR-20 en SONAR. De Waagschaal bevat zowel statische als dynamische items. De inhoud van de items varieert van relatief eenvoudig vast te stellen feiten tot veel moeilijker vast te stellen aangelegenheden die een klinisch oordeel vergen. Het recidiverisico loopt van ‘laag’, ‘laag - matig’, ‘matig’, ‘matig - hoog’ tot ‘hoog’.

Op grond van toetsing in de poliklinische behandelpraktijk is de Waagschaal geschikt bevonden voor afname in heel professionele ambulante settings. De Waagschaal is sinds januari 2006 als standaard risicotaxatie-instrument in gebruik in acht vestigingen van De Waag.

Waar beschikbaar
De Waag
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De eerste onderzoeksresultaten wijzen uit dat de Waagschaal behoorlijk betrouwbaar is en een goede voorspeller is van recidive met een geweldsdelict.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Voor de Waagschaal is een handleiding beschikbaar en men raadt een training in het gebruik ervan sterk aan (Van Horn, Bos & Wipert, 2007; Van Horn et al., 2008).
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • Waagschaal volwassenen, risicotaxatie-instrument voor de Ambulante Forensische Psychiatrie
  • De WaagSchaal: onze visie op risicotaxatie
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.