VRAG

Naam
VRAG
Omschrijving

De Violence Risk Appraisal Guide (VRAG; Quinsey, Harris, Rice, & Cormier, 1998, 2006) is een Amerikaans-Canadees risicotaxatie-instrument, bestaand uit 12 statische items en ontwikkeld door Harris (Dolan & Doyle, 2000). De PCL-R-score is daar één van. Er is een Nederlandse versie beschikbaar, maar dit is een ongepubliceerd intern document (Jeandarme et al., 2010).

Waar beschikbaar
Zie referentie Jeandarme et al, 2010
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Veelvuldig onderzocht bij diverse daderpopulaties in de VS, Canada en Engeland, en behaalt nagenoeg uitsluitend goede resultaten (AUC-waarde .60 -.86; o.a. Harris, Rice, & Cormier, 2002; Pham, Ducro, Marghem, & Réveillère, 2005; Snowden, Gray, Taylor, & MacCulloch, 2007).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Indien afname PCL-R: (interview = 2 uur + dossierinzage = 4 uur + scoring PCL-R/VRAG = 1 uur) 7 à 8 uur. Afname door (indien afname PCL-R) persoon die gecertificeerd is voor de afname van PCL, bij voorkeur ook VRAG-training.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
 • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
 • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
 • Violence risk prediction. Clinical and actuarial measures and the role of the psychiatrist
 • Violent offenders: Appraising and managing risk
 • Violent Offenders – Appraising and Managing Risk
 • Violence Risk Appraisal Guide. Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op gewelddadig gedrag
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
 • Prospective replication of the violence risk appraisal guide in predicting violent recidivism among forensic patients.
 • Évaluation du risqué de récidive au sein d’une population de délinquants incarcérés ou internés en Belgique francophone
 • Actuarial prediction of violent recidivism in mentally disordered offenders
Laatste aanpassing
4 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.