VKP-5

Naam
VKP-5
Omschrijving

De Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid-5 (VKP-5; Duijsens, Eurelings-Bontekoe & Diekstra, 2017; zie datec.nl/vkp) wordt gebruikt om te screenen op persoonlijkheidsstoornissen volgens de classificatiesystemen DSM-5. De VKP-5 is de opvolger van de VKP en begin 2017 beschikbaar gekomen. De VKP was gebaseerd op de DSM-IV en ICD-10. De VKP-5 bestaat uit 101 vragen, te beantwoorden met “waar”, “?” of “onwaar”. De uitspraken hebben betrekking op de laatste vijf jaar. De VKP-5 meet tien persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-5 classificatiesysteem, waarbij elke stoornis op drie niveaus wordt gemeten (categoriale diagnose, categoriale score en de dimensionele score). De VKP-5 is afgeleid van de International Personality Disorder Examination (IPDE), ontwikkeld onder auspiciën van de World Health Organization (WHO). Er is een vertaalslag gemaakt naar de DSM-5 waarbij de namen van enkele persoonlijkheidsstoornissen zijn aangepast, en een aantal stoornissen zijn vervallen. De criteria zijn hetzelfde gebleven als bij de DSM-IV versie. Door de korte afnameduur is de VKP-5 een uitermate geschikt screeningsinstrument voor de selectie van cliënten die voor het meer tijdrovende (en dus kostbaarder) IPDE-interview in aanmerking komen. Om de overeenstemming tussen VKP-5 en IPDE zo groot mogelijk te houden, is waar mogelijk eenzelfde formulering van de vragen gehanteerd; ook wordt eenzelfde instructie gebruikt. Er zijn geen gegevens bekend over gebruik of validering van de VKP in de forensische populatie.

Waar beschikbaar
DATEC
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit vroeger onderzoek met de VKP (Duijsens et al., 1996) is gebleken dat de sensitiviteit voor 7 van de 10 stoornissen 80% of hoger was. Hetgeen inhoudt dat in deze gevallen mensen die positief op de VKP-5 scoren, ook positief op de IPDE scoren. De VKP-5 lijkt hiermee goed geschikt om als screeningsinstrument voor de IPDE te worden gebruikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de VKP meer persoonlijkheidsstoornissen meet dan de IPDE: 2,5 maal zoveel respondenten bleken één of meer positieve diagnoses met de VKP dan met de IPDE te hebben. Bovendien werden met de VKP een groter aantal stoornissen per persoon gevonden.

Afnameduur
De afnameduur is 20 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Schriftelijk of direct achter de computer. Individueel en groepsgewijs.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • The VKP, a selfreport instrument for DSM-III-R and ICD-10 personality disorders: construction and psychometric properties.
Laatste aanpassing
25 november 2019
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.