VKP

Naam
VKP
Omschrijving

De Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijheid (VKP; Duijsens et al., 1995) wordt gebruikt voor het screenen van persoonlijkheidsstoornissen volgens de classificatiesystemen DSM IV/ICD 10.
De VKP bestaat uit 197 vragen, te beantwoorden met “waar”, “?” of “onwaar”. De uitspraken hebben betrekking op de laatste vijf jaar.
De VKP meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens het DSM-IV classificatiesysteem en negen stoornissen volgens de ICD-10. Daarnaast is nog een experimentele stoornis, de depressieve persoonlijkheidsstoornis opgenomen. Aan de hand van de vragen wordt nagegaan of men voldoet aan de algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis.
Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar met voldoende kennis van de Nederlandse taal.

De VKP is gebaseerd op de International Personality Disorder Examination (IPDE), ontwikkeld onder auspiciën van de World Health Organization (WHO).Momenteel is er ook al een DSM-5 opvolger van de VKP beschikbaar (zie VKP-5 in deze databank).

Waar beschikbaar
DATEC
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Voor de VKP zijn twee normgroepen beschikbaar: normalen en psychiatrische patiënten (in beide gevallen ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk).

Uit onderzoek is gebleken, dat de sensitiviteit voor 10 van de 13 stoornissen 80% of hoger was, hetgeen inhoudt, dat in deze gevallen mensen die positief op de VKP scoren, ook positief op de IPDE scoren. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat de VKP meer persoonlijkheidsstoornissen meet dan de IPDE: 2,5 maal zoveel respondenten bleken één of meer positieve diagnoses met de VKP dan met de IPDE te hebben. Bovendien werden met de VKP een groter aantal stoornissen per persoon gevonden. Voor 10 van de 13 stoornissen bleek de sensitiviteit 80% of hoger, hetgeen inhoudt, dat in deze gevallen mensen die positief op de VKP scoren, ook positief op de IPDE scoren. Door dit gedrag is de VKP goed geschikt om als screeningsinstrument voor de IPDE te worden gebruikt.

Afnameduur
25 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Schriftelijk of direct achter de computer af te nemen. Individueel en groepsgewijs.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • VKP. Vragenlijst voor kenmerken van de persoonlijkheid
Laatste aanpassing
25 november 2019
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.