Vineland-Z

Naam
Vineland-Z
Omschrijving

Doel van de Vineland-Z (Bildt & Kraijer, 2003) is een beeld te krijgen van de sociale redzaamheid van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
De Vineland-Z is een open interview met in totaal 225 items. Het interview beslaat drie subdomeinen: communicatie, dagelijkse vaardigheden en socialisatie.
De Vineland-Z is een vertaling en sterke inkorting van de Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS), ontwikkeld in 1984 in de Verenigde Staten.
Doelgroep: jeugdigen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking.

Zie ook: nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Vineland-Z

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De COTAN beoordeelt de Vineland-Z op alle punten als goed.

Afnameduur
20-60 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Het instrument wordt als interview afgenomen bij een ouder, verzorger of begeleider die het kind goed kent. Voordat een gedragswetenschapper of maatschappelijk werker de Vineland-Z mag afnemen, moet hij/zij eerst een training voor het gebruik van het instrument hebben gevolgd. De vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden geeft deze training.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • Vineland-Z: sociale redzaamheidsschaal voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. Handleiding
  • Vineland-Z
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.