VABS

Naam
VABS
Omschrijving

De Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS; Sparrow, Balla, & Cichetti, 1984; 2005) brengt adaptief gedrag in kaart op vier domeinen: Communicatie, Dagelijkse Vaardigheden, Socialisatie en Motoriek.
De VABS werkt met leeftijdsequivalenten. De VABS wordt afgenomen in de vorm van een interview waarbij naar vaardigheden vanaf de geboorte wordt gevraagd.
Doelgroep: 0-90 jaar.
Er bestaan een verkorte versie, de Vineland Survey, en een versie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, de Vineland-Z.
In Nederland is de VABS sinds 1995 beschikbaar door de vertaling van de Vakgroep Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden (Vineland Adaptive Behavior Scales Nederlandse
Vertaling; Van Berckelaer-Onnes, Buysse, Dijkxhoorn, Gooyen, & Van der Ploeg, 1995).

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Voor het verantwoord kunnen afnemen van de VABS is een cursus noodzakelijk.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • The Vineland Adaptive Behavior Scales: Interview edition, Survey form
  • Vineland Adaptive Behavior Scales. Interview Edition Expanded Form Manual
  • Vineland adaptive behavior scales. 2nd edition
  • Vineland Adaptive Behavior Scales Handleiding & Tabellen bij de Uitgebreide Versie (proefversie).
Laatste aanpassing
25 augustus 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.