UCL

Naam
UCL
Omschrijving

Het doel van de Utrechtse Copinglijst (UCL; Schreurs et al., 1984) is het vaststellen van het karakteristieke copinggedrag bij confrontatie met problemen of aanpassingvereisende gebeurtenissen.
Als basis voor de ontwikkeling van een Nederlandstalige copinglijst werd de classificatie van copinggedrag van Westbrook (1979) genomen. Twaalf items van de Westbrooklijst werden gehandhaafd, de rest werd gewijzigd of verwijderd. Daarnaast werden nieuwe items geconstrueerd.
De UCL bevat 47 items en 7 subschalen:
1. Actief aanpakken en confrontern ( 7items)
2. Palliatieve reactie (8 items)
3. Vermijden en afwachten (8 items)
4. Sociale steun zoeken (6 items)
5. Passief reactiepatroon (7 items)
6. Expressie van emoties/boosheid (3 items)
7. Geruststellende en troostende gedachten (5 items)
Men moet op een vierpuntsschaal (1 ‘zelden of nooit’, 2 ‘soms’, 3 ‘vaak’, 4 ‘zeer vaak’) aangeven hoe vaak men in het algemeen op de beschreven manier reageert op problemen of onplezierige gebeurtenissen.
Doelgroep: adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

COTAN-beoordeling Utrechtse Coping Lijst, 1994
- Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
- Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
- Kwaliteit van de handleiding: Voldoende
- Normen: Onvoldoende (1)
- Betrouwbaarheid: Voldoende
- Begripsvaliditeit: Voldoende
- Criteriumvaliditeit: Voldoende
(1) Normen zijn niet representatief en|of de representativiteit is niet te beoordelen. De normen zijn verouderd.

Afnameduur
Circa 15 minuten.
Meer informatie over het gebruik van het instrument
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen, via de pen-en- papiermethode en digitaal
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • A classification of coping behaviours based on multidimensional scaling of similarity ratings
  • Gezondheid, stress en coping: de ontwikkeling van de Utrechtse Coping Lijst
  • De Utrechtse Coping Lijst: UCL. Omgaan met problemen en gebeurtenissen
  • Utrechtse Coping Lijst
Laatste aanpassing
17 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.