TriPM

Naam
TriPM
Omschrijving

DeTriarchic Psychopathy Measure (TriPM; Nederlandse versie; Soe-Agnie et al., 2011) is de nieuwste maat voor het diagnosticeren van psychopathie. Uniek aan dit instrument is dat het niet vanuit de PCL-R gevormd is. Het instrument bestaat uit 58 items die op een vierpuntschaal gescoord moeten worden. De TriPM meet drie elementen: stoutmoedigheid (19 items), laaghartigheid (19 items) en disinhibitie (20 items). Het is ook mogelijk om vanuit deze dimensies subtypes te definiëren. Dit concept is mogelijk nuttig om succesvolle psychopaten te diagnosticeren.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Soe-Agnie en Van Dongen hebben onderzoek gedaan naar de Nederlandse TriPM; het instrument blijkt over een goede betrouwbaarheid en validiteit te beschikken, waardoor het gezien kan worden als een waardevol en efficiënt zelfrapportage-instrument voor de klinische praktijk. (Van Dongen, Drislane, Nijman & Soe-Agnie, 2016).

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, versie 2.1
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, versie 2.1
  • Further evidence for reliability and validity of the Triarchic Psychopathy Measure in a forensic sample and a community sample
  • Dutch version of the Triarchic Psychopathy Measure (Unpublished Manual)
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.