TRF

Naam
TRF
Omschrijving

De vragenlijst is een bewerking van de Teacher's Report Form (TRF; Achenbach, 1991). De Gedragsvragenlijst voor kinderen, Informatie Leerkracht (TRF, Teacher’s Report Form for Ages 6-18; Verhulst et al., 1997) is een vragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over schoolwerk, functioneren en emotionele en gedragsproblemen.
Ook kunnen leerkrachten scores op schoolvorderingstoetsen en intelligentietests vermelden. De TRF omvat 118 probleemvragen waarvan 93 ook op de CBCL/6-18 voorkomen. De andere vragen gaan over gedrag dat ouders niet goed kunnen waarnemen, zoals: vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen, stoort andere leerlingen, veroorzaakt onrust in de klas. Leerkrachten kunnen aangeven hoe goed een vraag bij een leerling past in de afgelopen twee maanden met dezelfde antwoordcategorieën als voor de CBCL/4-18. De TRF omvat de schalen Schoolresultaten, Functioneren en empirische en DSM-schalen met dezelfde betekenis als op de CBCL/6-18.

Zie ook: nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Teachers-Report-Form-(TRF)

Waar beschikbaar
Aseba
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

COTAN-beoordeling (1999)
Criteria Beoordeling
Uitgangspunten van de testconstructie: Goed
Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
Kwaliteit van de handleiding: Goed
Normen: Goed
Betrouwbaarheid: Goed
De beoordeling 'goed' betreft alleen de totaalscores. De betrouwbaarheid van de overige schalen is wisselend en soms onvoldoende.
Begripsvaliditeit: Voldoende
Criteriumvaliditeit: Voldoende

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Voor het scoren van de vragenlijst is een programmamodule beschikbaar. Die module biedt de mogelijkheid om de gegevens van meer dan dertig landen als normen te hanteren. Ook Nederlandse gegevens maken hier deel van uit. Informatie hierover is te vinden in de Amerikaanse bijlage bij de multiculturele normen.
Referenties
  • Integrative guide for the 1991 CBCL/4-18, YSR, and TRF profiles
  • Handleiding voor de Teacher´s Report Form (TRF).
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.