TMS-f

Naam
TMS-f
Omschrijving

Met de Therapie Motivatie Schalen (TMS-F; Drieschner & Boomsma, 2008), een zelfrapportagevragenlijst, wordt informatie verkregen over de motivatie van de patiënt en zijn inzet voor de behandeling op basis van zes cognitieve en emotionele factoren. Dat zijn: probleembesef, lijdensdruk, subjectieve justitiële druk, subjectieve prijs van de behandeling, subjectieve geschiktheid van de behandeling en succesverwachting. Veelal wordt verondersteld dat zelfrapportage-instrumenten onbruikbaar zijn voor forensische patiënten omdat veel patiënten zich sociaal wenselijk zouden presenteren. Analyses waarbij de scores daarvoor gecorrigeerd zijn, wijzen uit dat deze opvatting niet houdbaar is.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Het instrument meet de bedoelde eigenschappen met voldoende nauwkeurigheid om conclusies te kunnen trekken over individuele patiënten. Interessant is dat de behandelinzet van de patiënt veel nauwkeuriger voorspeld kan worden door een combinatie van zelfrapportage (TMS-f) en een beoordeling door therapeuten (Beoordeling Inzet voor de Behandeling (BIB)) dan door de twee methoden afzonderlijk.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • The Treatment Motivation Scales for forensic outpatient treatment (TMS-F): construction and psychometric evaluation
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.