TCI en VTCI

Naam
TCI en VTCI
Omschrijving

De Temperament and Character Inventory (TCI; Nederlandse versie, Temperament en Karakter Vragenlijst; Duijsens & Spinhoven; 2000) en de Verkorte Temperament and Character Inventory (VTCI; Nederlandse versie, Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst; Duijsens & Spinhoven, 2001) brengen temperament en karakter in kaart.

In respectievelijk 240 en 105 vragen worden temperaments- en karakterdimensies van de persoonlijkheid in kaart gebracht (hoofdschalen prikkelzoekend, leedvermijdend, sociaalgericht, volhardend, zelfsturend, coöperatief en zelftranscendent).
Doelgroep: Adolescenten en volwassenen van 15 tot 79 jaar met een voldoende leesvaardigheid.

TCI is een bewerking van de Temperament and Character Inventory van Cloninger et al. (1994).

Waar beschikbaar
Datec
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan-beoordeling TCI 2003: op alle punten goed of voldoende, behalve op criteriumvaliditeit

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Duur afname TCI: 25-40 minuten. Duur afname TCI-105 (VTCI): 15-20 minuten. Afname door diagnostische geschoolde psychologen, psychiaters of psychotherapeuten. Individueel en groepsgewijs af te nemen.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • TCI handleiding. Handleiding van de Nederlandse Temperament en Karakter Vragenlijst
  • Handleiding van de Nederlandse Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst
  • The temperament and character inventory (TCI): A guide to its development and use
  • Temperament en Karakter vragenlijst, TCI
  • Nederlandse Verkorte Temperament en Karakter vragenlijst, VTCI
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.