Stroop Kleur Woord test

Naam
Stroop Kleur Woord test
Omschrijving

De Strooptest geeft een maat voor interferentiegevoeligheid. Gekeken wordt of de cliënt een dominant, verbale respons kan onderdrukken. De test geeft hiernaast informatie over de selectieve aandacht en in hoeverre deze kan worden volgehouden. In de rapportage gebruik je de interferentiescore om de aandacht te beschrijven.

De test bestaat uit drie kaarten en een antwoordformulier.
Kaart I: 10 rijen met de namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw (zwart gedrukt).
Kaart II: 10 rijen met rechthoekjes in deze kleuren.
Kaart III: 10 rijen met kleurnamen in kleur gedrukt, terwijl de drukkleur verschilt van de kleurnamen.
De tijd die nodig is om kaart I te lezen en van III de kleur te benoemen en de tijd om de kleuren te benoemen van kaart II worden genoteerd. Vooraf moet gecontroleerd worden op partiële kleurenblindheid.

Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen (8-65 jaar).

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De COTAN beoordeling is goed voor de lange versie (2003).
Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
Kwaliteit van de handleiding: Voldoende
Normen: Voldoende
Betrouwbaarheid: Goed (Deze beoordeling betreft de betrouwbaarheid voor de langere versie. De betrouwbaarheid van de verkorte versie is voldoende en van de interferentiescores onvoldoende.
Begripsvaliditeit: Voldoende
Criteriumvaliditeit: Onvoldoende (geen onderzoek)

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • De Stroop Kleur-Woord Test: Handleiding
  • Stroop kleur-woordtest
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.