StiP-5.1

Naam
StiP-5.1
Omschrijving

Het Semi-gestructureerde Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5 (StiP-5.1; Hutsebaut et al., 2015) is een instrument bedoeld om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen. Voor verder informatie zie: kenniscentrumps.nl/stip-5

Waar beschikbaar
Via website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De StiP-5 werd het afgelopen jaar onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend en suggereren dat het een betrouwbaar en valide instrument is. Sinds 1 april 2015 bestaat een nieuwe versie, de StiP-5.1.

Afnameduur
Een afnameduur van maximaal 45-60 minuten wordt haalbaar geacht na enige training
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Zie handleiding instrument.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • StiP-5.1. Semigestructureerd interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5.
Laatste aanpassing
20 april 2021
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.