STATIC-99R

Naam
STATIC-99R
Omschrijving

De STATIC-99(R) is internationaal het meest gebruikte en meest onderzochte instrument in zijn soort. Het instrument is voortgekomen uit het onderzoek van Hanson & Thornton (1999,2000), waarin zij alle items van de RRASOR en een deel van die van de SACJ-Min verenigen. De STATIC-99(R) bestaat uit 10 items over eerdere seksuele, gewelds- en overige delicten, slachtofferkenmerken, relationeel verleden en leeftijd. De totaalscore van de items ligt tussen de nul en de 12 en leidt tot een indeling in vier risicocategorieën van laag tot hoog.
De STATIC-99 is ook vertaald in het Nederlands (Van Beek, De Doncker & De Ruiter, 2001) en is in gebruik bij de reclassering en in de TBS-sector.

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De STATIC-99 laat over de vele onderzoeken heen, ook in Nederland, een vrij consistente voorspellende waarde zien (gemiddelde AUC-waarde .74 over 63 studies; Hanson & Morton-Bourgon, 2009; De Vogel et al, 2003; Ducro & Pham, 2006; Looman, 2006; Van Horn, Mulder & Scholing, 2006). Uit onderzoek van Schönberger et al. (2008) onder seksuele delinquenten (ex-TBS-ers, zowel verkrachters en aanranders als pedoseksuele daders; N=88) kwam echter naar voren dat de predictieve validiteit van de Static-99-totaalscore en van de risicocategorieën voor de totale groep voor seksuele recidive beperkt was (AUC-waarden van 0.56 en 0.57). Ook voor gewelddadige niet-seksuele recidive was de predictieve validiteit van de totaalscore en van de risicocategorie voor de totale groep matig (AUC-waarden 0.62 en 0.59). Voor algemene gewelddadige recidive was de predictieve validiteit van de Static-99 totaalscore (AUC=0.67, p<0.01) en van de risicocategorie (AUC=0.63, p<0.05) matig tot redelijk.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Bij gebruik van de STATIC-99 wordt een korte training aanbevolen. Bij minder accuraat gebruik daalt de betrouwbaarheid en daarmee de validiteit van het instrument snel.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
Referenties
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
 • Risk assessment in offenders with intellectual disability: A comparison across three levels of security
 • The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies
 • De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie bij seksuele delinquenten. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de SVR-20, Static-99, HKT-30
 • Static-99: Improving actuarial risk assessment for sex offenders. (User Report 99-02).
 • De waarde van gestructureerde risicotaxatie: een retrospectief empirisch onderzoek bij behandelde seksuele delinquenten
 • Evaluation of the SORAG and the Static-99 on Belgian sex offenders committed to a forensic facility
 • Comparison of Two Risk Assessment Instruments for Sexual Offenders
 • Risicotaxatie bij volwassen zeden- en geweldplegers in een ambulante setting
 • STATIC-99, inschatting van het risico van seksueel gewelddadige recidive bij volwassen seksuele delinquenten
 • Stability of the interpretative risk percentages for the RRASOR and Static-99
 • Predicting the likelihood of future sexual recidivism: pilot study findings from a California sex offender risk project and cross-validation of the Static-99
 • Improving risk assessments for sex offenders: A comparison of three actuarial scales
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.