START

Naam
START
Omschrijving

De Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START; Webster et al., 2004; Nederlandse versie; 't Lam, Lancel & Hildebrand, 2009) is een lijst van 20 items voor herhaalde beoordelingen op zeven risicodomeinen (geweld naar anderen, suïcide, zelfbeschadiging, zelfverwaarlozing, ongeoorloofde afwezigheid, middelengebruik en slachtofferschap). Deze 20 items worden gelijktijdig op twee driepuntsschalen gescoord. Ten eerste als risico (0 = niet aanwezig, 1 = in enige mate aanwezig, 2 = duidelijk aanwezig) en ten tweede als sterkte (0 = niet aanwezig, 1 = in enige mate aanwezig, 2 = duidelijk aanwezig). De START brengt de risicogebieden en de mogelijke beschermende factoren in kaart om daarover met de patiënt in gesprek te gaan.

GGZ Drenthe introduceert de START momenteel in Nederland en heeft een vertaling ontwikkeld ('t Lam, Lancel & Hildebrand, 2009). Inmiddels werken ook andere instellingen, zoals AFP's in Groningen, Friesland en Drenthe en verschillende TBS klinieken met START.

Waar beschikbaar
GGZ Drenthe
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Validatie heeft tot nu toe met name in het buitenland plaatsgevonden. Verschillende studies (waaronder een Nederlandse) hebben een redelijk tot goede voorspellende waarde gevonden van de START voor gewelddadige incidenten in klinieken (Nicholls, Brink, Desmarais, Webster & Martin, 2006; Braithwaite, Charette, Crocker & Reyes, 2010; Lancel, Oosterbos & Akkerman-Bouwsema, 2011). De START kan wel de behandeling sturen door de afzonderlijke items als werkpunten te gebruiken, maar wordt in Nederland vooral voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Afnameduur
10-15 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
De gemiddelde afnametijd in teamverband bedraagt 10 tot 15 minuten, de gemiddelde uitwerktijd duurt 30 minuten en de terugkoppeling aan de patiënt 30 minuten.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
 • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
 • Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie.
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
 • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
 • Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START)
 • Handleiding bij de Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START): Richtlijnen bij het beoordelen van korte termijn risico’s en behandelmogelijkheden
 • The Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START): A prospective validation study in a forensic psychiatric sample
 • Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie.
 • Short-Term assessment of Risk and Treatability (START): Onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de START.
 • The predictive validity of clinical ratings of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START).
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
16 maart 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.