STABLE

Naam
STABLE
Omschrijving

De STABLE (Hanson et al., 2007) is het verder ontwikkelde stabiele dynamische gedeelte van de SONAR. De instrumenten STABLE en ACUTE worden vaak samen gebruikt en zijn ontwikkeld om als aanvulling te dienen bij de STATIC-99/2002 (zie ook SSA). De STABLE heeft 17 stabiele dynamische items in vijf domeinen te weten:
• intimiteitsproblemen,
• sociale invloeden,
• algemene zelfregulering,
• seksuele zelfregulering,
• de mate van samenwerking met toezicht.
De items van de STABLE zijn minder gemakkelijk te scoren dan de statische actuariële instrumenten, omdat dynamische factoren vaak een inschatting van een psychologische toestand inhouden. Wel kent de STABLE een handleiding met zo strikt mogelijke scoringsregels en een semigestructureerd interview, zowel voor klinische als ambulante patiënten. Dit maakt het instrument ook geschikt voor gebruik in een minder specialistische setting.
De coderingsregels van de STABLE-2007 zijn vrij beschikbaar (Hanson et al., 2007) in het Engels. Aan een Nederlandse vertaling wordt momenteel gewerkt (van der Hoevenkliniek).Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

In 2003 is begonnen met de validering van dit instrument in het Dynamic Supervision Project (Harris & Hanson, 2003), een soort reclasseringscontact, dat plegers volgt bij hun reintegratie in de samenleving. Omdat zij het instrument tegelijkertijd onderzoeken en gebruiken om recidive te voorkomen zijn de resultaten van het onderzoek moeilijk te interpreteren. De validiteit voor de STABLE-schaal voor seksuele recidive blijkt redelijk (Hanson et al., 2007). Uit onderzoek komt naar voren dat de combinatie van de STABLE en de STATIC-99 een aanzienlijke verbetering van de validiteit oplevert (Matthes, Rettenberger & Eher, 2010).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
STABLE gebruikers moeten uitgebreid getraind worden door gecertificeerde trainers.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • The Dynamic Supervision Project: Improving community supervision of sex offenders
  • Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project (User Report 2007-05)
  • Predictive and incremental validity of the STABLE-2000 and the STABLE-2007 in an Austrian sample of child sexual abusers
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
27 februari 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.