SSPI

Naam
SSPI
Omschrijving

De Screening Scale for Pedophilic Interests (SSPI; Seto & Lalumière, 2001) is een met de RRASOR vergelijkbaar instrument, dat aan de hand van vier slachtofferkenmerken probeert aan te geven of er sprake is van een afwijkende seksuele interesse in kinderen. Het instrument bestaat uit vier vragen die makkelijk te scoren zijn (ja/nee antwoorden).
Doelgroep: Forensisch, niet-forensisch, Seksueel geweld (Pedoseksuelen).
Methode: Actuarieel

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

In een studie van Nunes et al. (2002) bleek dat van de phallometrische aanwijzingen alleen de Pedofilie Index de voorspellende waarde van de STATIC-99 verhoogde.
Bij een score van 1 op deze lijst vallen 20-23% van de bewezen pedoseksuelen eronder, bij een score van 5 (maximaal) 70-72 %. (N=772/ controlegroep N= 206).
De recidive werd ook onderzocht van N=130 mannen. Na gemiddeld 5 jaar (0~261 maanden) was de AUC voor gewelddadige recidive.62 en voor seksuele (gemotiveerde) recidive .69. Dit is vergelijkbaar met de RRASOR. Alle cliënten die daarbij nog een hoge PCL-R score hadden waren binnen 20 jaar gerecidiveerd, hier voegde phallometrie niets meer aan toe.
Voor meer info over validiteit en betrouwbaarheid, zie ook: kar.kent.ac.uk/41545/1/Helmus%20et%20al%20(2014)%20Screening%20Scale%20for%20Pedophilic%20Interests.pdf

Afnameduur
2 minuten
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • A brief screening scale to identify pedophilic interests among child molesters
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.