SRZ-P

Naam
SRZ-P
Omschrijving

De Sociale Redzaamheidschaal voor Zwakzinnigen-Plus (SRZ-P; Kraijer & Kema, 1994 ) meet het sociaal aanpassingsvermogen.
De SRZ-P is bedoeld voor personen met een verstandelijke handicap, van (ruim) matig zwakzinnig t/m licht zwakzinnig/zwakbegaafd, vanaf 12 jaar

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan-beoordeling 1995:
• Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
• Kwaliteit van het testmateriaal: goed
• Kwaliteit van de handleiding: goed
• Normen: goed (doch verouderd)
• Betrouwbaarheid: goed
• Begripsvaliditeit: goed
• Criteriumvaliditeit: goed

Meer informatie over het gebruik van het instrument
De auteurs bevelen aan de SRZ-P af te nemen in de vorm van een interview met groepsleiding of ouders.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • Sociale Redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen van hoger niveau, SRZ-P. Handleiding (3e herziene en uitgebreide uitgave)
  • Sociale Redzaamheidschaal voor Zwakzinnigen-Plus
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.