SORAG

Naam
SORAG
Omschrijving

De Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG; Quinsey et al., 2006: Nederlandse versie: Jeandarme, Koeck & Pouls, 2012), ontwikkeld in de VS, is een gewijzigde vorm van de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG), een veel gebruikt actuarieel, statisch risicotaxatie-instrument voor geweldsrecidive. Van de VRAG is één item aangepast – het geslacht van de slachtoffers – en één item verwijderd. Daarnaast zijn er drie items toegevoegd over eerdere seksuele en geweldsdelicten, en afwijkende seksuele interesses. Het resultaat is een instrument met 14 items, die deels relatief eenvoudig zijn te scoren (leeftijd, burgerlijke staat, criminele voorgeschiedenis), maar deels ook ingewikkelder zijn te scoren (persoonlijkheidsstoornis, ontwikkelingsproblemen, psychopathie). De scoring van de items is ingewikkeld wegens de weging en leidt tot een indeling in negen risicocategorieën.

Vooral de bepaling van psychopathie met de PCL-R (of eventueel de PCL:SV), wanneer die score niet al voor de risicotaxatie beschikbaar is, kost veel extra tijd en inspanning. De PCL-R-score kan men eventueel vervangen door die op de veel eenvoudiger in te vullen CATS. Daarnaast heeft het instrument de uitslag van een fallometrisch onderzoek als item. Fallometrisch onderzoek wordt in Nederland niet gedaan bij deze doelgroep, maar deze maat kan men vervangen door de score op de SSPI, (Screening Scale for Pedophilic Interest, Seto & Lalumière, 2001), een met de RRASOR vergelijkbaar instrument, dat aan de hand van vier slachtofferkenmerken probeert aan te geven of er sprake is van een afwijkende seksuele interesse in kinderen. Ten slotte meet de SORAG de ernst van het delictverleden met de Cormier-Lang Criminal History Score, die elk delict een score geeft op grond van het Amerikaanse classificatie-systeem van delicten. Van deze lijst is geen Nederlandse vertaling beschikbaar. Al met al is de scoring van de SORAG vergeleken met de andere instrumenten moeizaam en tijdrovend.
Het boek Violent Offenders (Quinsey et al, 2006) geeft – tamelijk summiere – coderingsregels.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De SORAG behaalt matige tot hoge effect sizes (zie o.a. Bartosh, Garby, Lewis, & Gray, 2003; Ducro & Pham, 2006; Rettenberger, Matthes, Boer, & Eher, 2009).
Uit internationaal onderzoek komt de voorspellende waarde van de SORAG naar voren als redelijk: een gemiddelde AUC-waarde van .60 over 12 studies (Hanson & Morton-Bourgon, 2009). Er zijn aanwijzingen dat de SORAG een betere voorspeller is voor pedoseksuele delicten dan voor verkrachting (Harris et al., 2003).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Indien afname PCL-R: (interview = 2 uur + dossierinzage = 4 uur + scoring PCL-R/SORAG = 1 uur) 7 à 8 uur. Indien de CATS gescoord wordt, zal dit een 5 à 6 uur zijn. Afname door (indien afname PCL-R) persoon die gecertificeerd is voor de afname van PCL, bij voorkeur ook SORAG-training.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
 • Violent offenders: Appraising and managing risk
 • Violent Offenders – Appraising and Managing Risk
 • Violence Risk Appraisal Guide. Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op gewelddadig gedrag
 • The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies
 • Evaluation of the SORAG and the Static-99 on Belgian sex offenders committed to a forensic facility
 • A brief screening scale to identify pedophilic interests among child molesters
 • A multisite comparison of actuarial risk instruments for sex offenders
 • Differences in the predictive validity of actuarial risk assessments in relation to sex offender type
 • Prospective Actuarial Risk Assessment: A Comparison of Five Risk Assessment Instruments in Different Sexual Offender Subtypes
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.