SONAR

Naam
SONAR
Omschrijving

De Sex Offender Need Assessment Rating (SONAR; Hanson & Harris, 2001) is het eerste actuariële dynamische instrument, ook ontwikkeld in Canada. De dynamische items van de SONAR zijn onderverdeeld in vijf stabiele factoren en vier acute factoren. De stabiele dynamische factoren zijn:
• intimiteitsproblemen,
• sociale invloeden,
• antisociale opvattingen,
• seksuele zelfregulering,
• algemene zelfregulering.
De acute dynamische factoren zijn:
• middelenmisbruik,
• negatieve stemming,
• boosheid / vijandigheid,
• toegang tot slachtoffers.

De SONAR is minder gemakkelijk te scoren dan de statische actuariële instrumenten, omdat dynamische factoren vaak een inschatting van een psychologische toestand inhouden. De SONAR wordt internationaal nog regelmatig gebruikt. Inmiddels hebben Hanson en Harris de SONAR verder ontwikkeld tot twee instrumenten, de STABLE en de ACUTE.

Waar beschikbaar
Van der Hoevenkliniek
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Hanson & Harris (2001) onderzochten de SONAR in een populatie verkrachters en pedoseksuele daders. Het instrument liet een behoorlijke predictieve validiteit zien.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Er is een onofficiële Nederlandse vertaling van de SONAR beschikbaar (ontwikkeld in de Van der Hoevenkliniek).
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • A structured approach to evaluating change among sexual offenders
Laatste aanpassing
25 augustus 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.