SON 6-40

Naam
SON 6-40
Omschrijving

De Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest 6-40 (SON 6-40; Tellegen & Laros, 2011) is een intelligentietest die geschikt is voor personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie (doven, slechthorenden, personen met taal- en spraakstoornissen), personen die weinig Nederlands spreken, voor autistische personen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Het instrument is ook te gebruiken bij indicatiestelling voor LWOO-PrO.

Doelgroep: 6 tot 40 jaar
De SON 6-40 is eind september 2011 beschikbaar gekomen en vervangt de SON-R 5½-17 (zie hierboven).
De SON-R 6-40 bestaat uit de vier onderdelen van de verkorte SON-R 5½-17, gericht op concreet en abstract redeneren en ruimtelijk inzicht. In de nieuwe SON-R is het aantal items uitgebreid en het plaatjesmateriaal vernieuwd. De onderdelen zijn:
- Analogieën, 3 reeksen van 12 items.
- Mozaïeken, 2 reeksen van 13 items.
- Categorieën, 3 reeksen van 12 items.
- Patronen, 2 reeksen van 13 items.

De normen zijn gebaseerd op steekproeven uit Nederland en Duitsland (N=1933). De test bestaat uit 4 subtesten. In het computerprogramma van SON-R is een correctie voor het Flynn-effect (veroudering van de normen) ingebouwd.

Waar beschikbaar
Hogrefe
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan-beoordeling 2012:
1. Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
2. Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
3. Kwaliteit van de handleiding: Goed
4. Normen: Goed
5. Betrouwbaarheid: Goed
6. Begripsvaliditeit: Goed/Voldoende (De ‘voldoende’ voor Begripsvaliditeit betreft de leeftijdsgroep van 18-40 jaar, waarvoor minder validiteitsonderzoek beschikbaar is dan voor de groep van 6-17 jaar.)
7. Criteriumvaliditeit: Goed

De samenhang met Cito-toetsen (leerlingvolgsysteem, entreetoets, eindtoets) is gemiddeld .66; voor rekenen is dit .62 en voor taal .59; De samenhang met algemene intelligentietests is hoog, gemiddeld .80 (WISC-III/IV .80; WAIS III .83 en NIO .79); de correlatie met de WNV is .77;

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • SON-R 6-40 Handleiding: verantwoording, instructies, normen
  • Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest 6-40
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.