SOAS-R

Naam
SOAS-R
Omschrijving

De Staff Observation Aggression Scale Revised (SOAS-R; Nijman et al., 1999) is een agressieregistratie-instrument die de aard, ernst en frequentie van incidenten in kaart brengt. Het meet verbaal, fysiek en destructief agressief gedrag bij patiënten in een intramurale setting.
De SOAS-R is een Nederlandse versie van de SOAS, waaraan enkele items over agressie tegen zichzelf zijn toegevoegd. Zo is aan de rubriek Doelwit van de agressie ‘patiënt zelf’ toegevoegd en aan de rubriek Maatregelen om de agressie te stoppen ‘separatie (deur op slot)’, ‘fixatie’ en ‘andere maatregelen’ toegevoegd.

Doelgroep: Forensisch, niet-forensisch, klinisch, ambulant, algemeen geweld. Er is een speciale versie voor de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Methode: Actuarieel

Waar beschikbaar
Re-act
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Een review van Nijman et al. (2005) geeft een overzicht van 15 jaar gebruik van de SOAS-R. De conclusie is dat de SOAS-R een goede tot redelijk goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en validiteit heeft.
De SOAS-R werd onderzocht bij een groot aantal patiёnten op gesloten opnameafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen in Belgiё en Nederland. De schaal bleek betrouwbaar en valide, maar nader onderzoek naar de validiteit zou geboden zijn (Tenneij & Koot, 2007).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
De SOAS-R dient na elk incident te worden ingevuld door een staflid (behandelaar/staf/begeleiding).
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • A preliminary investigation into the utility of the Adult Behaviour Checklist in the assessment of psychopathology in people with low IQ.
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • The staff observation aggression scale – revised (SOAS-R)
  • Fifteen years of research with the Staff Observation Aggression Scale: a review
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.