SIDP-IV

Naam
SIDP-IV
Omschrijving

De Structured Interview for DSM Personality Disorders (SIDP-IV; Pfohl, Blum & Zimmerman, 1995) is gebaseerd op diens voorlopers (SIDP voor DSM-III en SIDP-R voor DSM-III-R) die over goede psychometrische kenmerken bleken te beschikken. De Nederlandse vertaling van de SIDP-IV is van De Jong et al. (1996). De SIDP-IV omvat tien secties, betrekking hebbend op verschillende levensgebieden (activiteiten en belangstelling, werk, relaties, sociale contacten, emoties, observaties, zelfpercepties, kijk op anderen, stress en boosheid en sociale conformiteit). De interviewvragen zijn geordend op basis van de secties en niet op basis van de persoonlijkheidsstoornissen. Wel staat bij elke vraag het betreffende DSM-IV criterium dat gemeten wordt.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De Nederlandse vertaling van de SIDP-IV heeft een redelijk tot goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Damen, De Jong & Van der Kroft, 2004). Er zijn echter geen gegevens bekend over validatie van dit instrument in de forensische populatie.

Afnameduur
1,5-2 uur
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiĆ«nten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiĆ«nten met persoonlijkheidsstoornissen
  • The Structured Interview for DSM-IV Personality Disorders (SIDP-IV)
  • SIDP-IV: Gestructureerd interview voor de DSM-IV persoonlijkheidsstoornissen
  • Interrater reliability of the structured interview for DSM-IV personality in an opioid-dependent patient sample
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.