SDAS

Naam
SDAS
Omschrijving

De Social Dysfunction and Aggression Scale (SDAS; Wistedt et al., 1990, Nederlandse vertaling; Van der Werf, 1997) meet de mate van agressiviteit van patiƫnten. De SDAS is ontwikkeld in 1990 als schaal voor gebruik binnen klinische afdelingen met middellange tot lange gemiddelde verblijfsduur en voor alle psychiatrische patiƫnten. Het is een gedrags-observatieschaal waarmee niet zozeer afzonderlijke agressieve-incidenten, maar de mate van agressiviteit over een beoordelingsperiode van een week in kaart worden gebracht. Er zijn 11 items, waarvan twee items naar binnengerichte agressie meten en negen items naar buitengerichte agressie meten.
Doelgroep: Forensisch, niet-forensisch, klinisch, ambulant, algemeen geweld
Methode: Actuarieel

Waar beschikbaar
Onbekend
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

In een onderzoek van Steinert, Wolfle & Gebhardt (2000) kwam een gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid naar voren.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
In te vullen door behandelaar/ staf/ begeleiding.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • The development of an observerscale for measuring social dysfunction and aggression
  • Social Dysfunction and Aggression Scale (SDAS-11). Nederlandse Vertaling
  • Measurement of violence during in-patient treatment and association with psychopathology
Laatste aanpassing
27 februari 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.