SCIL

Naam
SCIL
Omschrijving

De SCreener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL; Kaal, Nijman & Moonen, 2015) is geschikt om snel te screenen op een mogelijke verstandelijke beperking. Het is een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een verstandelijke beperking correct voorspelt. In september 2015 is de SCIL 14-17 over jongeren verschenen. Deze is beschikbaar naast de eerder verschenen SCIL 18+ voor volwassenen. Er is een nieuwe handleiding waarin alle informatie over beide versies is samengevoegd.

Een verstandelijke beperking is niet altijd direct zichtbaar, maar is wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een verstandelijke beperking om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren.

Waar beschikbaar
Hogrefe
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit het valideringsonderzoek blijkt dat het met behulp van de de SCIL mogelijk is om met een voldoende mate van nauwkeurigheid uitspraken te doen over het al dan niet hebben van een LVB, maar dat daar waar de totaalscore rond de afkap score ligt, aanvullend diagnostisch onderzoek nodig is om definitief uitsluitsel te bieden (Kaal et al., 2013) Zie: hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/lvb-en-jeugdcriminaliteit/evaluatie-pilot-screenen-voor-lvb-in-het-gevangeniswezen.pdf) .

Afnameduur
Het afnemen van de vragenlijst duurt circa 10 min. Berekenen van de score, 2 min.
Referenties
  • SCIL - Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking; Handleiding voor SCIL 18+ en SCIL 14-17
Laatste aanpassing
13 oktober 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.