SCID-II

Naam
SCID-II
Omschrijving

De Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II; First, Spitzer, Gibbon et al., 1997; Nederlandse vertaling; Weertman, Arntz & Kerkhofs, 2000) bestaat uit modules voor alle elf persoonlijkheidsstoornissen, waarbij de vragen zijn gegroepeerd naar stoornis. Daarnaast is een appendix toegevoegd voor classificatie van de depressieve en passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis. Voorafgaand aan het interview kan de SCID-II Persoonlijkheidsvragenlijst als screener afgenomen worden.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is redelijk tot goed (Arntz, Van Beijsterveldt, Hoekstra, Hofman, Eussen & Sallaerts, 1992) en de test-hertestbetrouwbaarheid bij een kort tijdsinterval bleek ook redelijk tot goed (Weertman, Arntz, Dreessen, Van Velzen & Vertommen, 2003). De SCID-II wordt reeds toegepast in de forensische setting, maar is echter niet genormeerd voor de forensische populatie (Federaal-wetenschapsbeleid, 2007). De stellige indruk bestaat dat ze minder geschikt is voor deze populatie vanwege onder meer de neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden (NIFP, 2007).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Het is noodzakelijk dat de interviewer gedegen kennis heeft van As-I stoornissen en van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast moet de interviewer bekend zijn met de verschillende verschijningsvormen van psychopathologie en maar vooral van de diagnostische criteria van de DSM-IV . Verder is een goede gespreksvaardigheid een vereiste. Het interview wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afnameduur is variabel.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiĆ«nten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiĆ«nten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
  • Structured Clinical Interview for DSM-IV Personality Disorders (SCID-II)
  • SCID II; Gestructureerd Klinisch Interview voor DSM-IV As-II Persoonlijkheidsstoornissen
  • The interrater reliability of a Dutch version of the Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders
  • Short-interval testretest interrater reliability of the Dutch version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV personality disorders (SCID-II)
  • Best practice ambulant forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht voor volwassenen
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.