SCAN

Naam
SCAN
Omschrijving

De Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN; WHO, 1999) vormen een semigestructureerd diagnostisch interview. Het bestaat uit een set instrumenten die psychopathologie en de gedragspatronen die zijn gerelateerd aan de EPA’s meten, evalueren en classificeren. Alle symptomen van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen van As I zijn in de SCAN 2.1 opgenomen, waaronder:
• stemmingsstoornissen;
• angststoornissen;
• eetstoornissen;
• psychotische stoornissen;
• afhankelijkheid van middelen;
• psychosomatische stoornissen;
• cognitieve achteruitgang.
De SCAN omvat de tiende editie van de Present State Examination (PSE), die berust op langdurig onderzoek.

Waar beschikbaar
Engelstalige versie
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Studies wijzen uit dat de betrouwbaarheid en validiteit van de SCAN goed zijn (WHO, 1999; Rijnders et al., 2000).

Afnameduur
1,5 uur
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Psychotische Stoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen, versie 2.2
Referenties
  • Scan 2.1. Schedules for clinical assessment in neuropsychiatry
  • Psychometric properties of the schedules for clinical assessment in neuropsychiatry (SCAN-2.1)
  • Psychotische Stoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen, versie 2.2
Laatste aanpassing
30 oktober 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.