SAVRY

Naam
SAVRY
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

De Structuren Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY; Van Borum, Bartel & Forth, 2002; geautoriseerde vertaling door Lodewijks, Doreleijers, De Ruiter & De Wit-Grouls, 2001) is ontworpen om het geweldsrisico bij jongeren te voorspellen. De structuur van de SAVRY komt overeen met die van de HCR-20, maar de iteminhoud is specifiek gericht op risicofactoren bij adolescenten.
Er zijn in totaal 30 items. De 24 risico-items hebben betrekking op drie domeinen: historisch,sociaal/contextueel en individueel. Ze zijn herleid uit research over gewelddadigheid bij adolescenten. Aanvullend is een lijst met 6 beschermende factoren opgenomen.
Ieder risico-item heeft drie coderingsmogelijkheden (laag = 0, matig 1, hoog = 2) met telkens een omschrijving hoe te coderen. De beschermende items kennen twee coderingsmogelijkheden (aanwezig,
afwezig). Bij onvoldoende informatie wordt X gescoord. Men kan factoren als “kritisch item” scoren als men oordeelt dat deze een belangrijke invloed hebben op het risiconiveau. Uiteindelijk beoordeelt men het risico van geweldsrecidive(laag, matig, hoog) met en zonder interventie, de ernst van de geweldsrecidive (gering, matig,ernstig) met en zonder interventie, en de beoordeling van het risico op het type geweld (reactief, proactief, gecombineerd) (Duits, 2006, p. 198).
In de handleiding worden onderscheidende onderzoeksresultaten van jongens en meisjes genoemd. Het instrument kan voor beide seksen worden gebruikt. De SAVRY mag niet gebruikt worden als een test. Vandaar dat geen numerieke scores worden gebruikt. Er is daarom ook geen cut-off-score waaronder of waarboven gesproken kan worden van een gering of groot risico op geweldsrecidive (Lodewijks, De Ruiter & Doreleijers, 2002, p. 36-37). De SAVRY is geadopteerd door een onderzoeksgroep met vertegenwoordigers uit Australië, Zweden, Engeland, de VS, Canada en Nederland.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Onderzoek van Lodewijks et al. (2008 a/b) toont het volgende:
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid:
Lodewijks et al. (2008a): ICC varieert van .61 to .86. Lodewijks et al. (2008b): ICC varieert van .62 tot .86.
Predictieve validiteit:
Lodewijks et al. (2008a): Prospectieve studie, AUC-waarde Historische=niet significant , overige AUC-waarden varieren van .66 tot .86.
Lodewijks et al. (2008b): Retrospectieve studie, AUC-waarde Historische=niet significant, overige AUC-waarden varieren van .65 tot .71.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
  • Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie.
Referenties
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
  • Kwaliteit onderzoek Pro Justitia van jongeren
  • Manual for the Structured Assessment of Violent Risk in Youth (SAVRY), consultation edition, version 1
  • Gestructureerde taxatie van geweldsrisico bij jongeren (geautoriseerde vertaling en onderzoeksversie van de SAVRY)
  • Risicotaxatie en risicohantering van gewelddadig gedrag bij adolescenten
  • Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie.
  • Predictive validity of the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) during residential treatment
  • SAVRY risk assessment in violent Dutch adolescents. Relation to sentencing and recidivism
Laatste aanpassing
19 april 2018