RS-NL

Naam
RS-NL
Type instrument
Assessment
Omschrijving

De Resilience Scale-Nederlandse versie (RS-NL; Portzky, 2008 ) bestaat uit 25 items die moeten worden beantwoord op een 4-punts schaal. Dit leidt tot een normscore in decielen.
Resilience, ofwel mentale veerkracht kan worden omschreven als je persoonlijkheidstrek die mensen in staat stelt de negatieve effecten van spanning te matigen en te verzachten. Mentale veerkracht is het vermogen dat ten grondslag ligt aan copingvaardigheden en wordt in verband gebracht met zelfvertrouwen, zelfwaardering, vermogen controle uit te oefenen op de omgeving of zich aan te passen aan de omgeving (adaptieve vaardigheden).

Doelgroep: vanaf 16 jaar

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uitgebreid Nederlands en Vlaams onderzoek met een vertaling en bewerking van de RS heeft geresulteerd in een betrouwbare en valide Nederlandse RS: de RS-NL. Op grond van onderzoek met de RS-NL bij een psychiatrische populatie blijkt de RS-NL, zeker in combinatie met schalen zoals de Utrechtse Coping Lijst (voor het meten van copinggedrag), zeer waardevol in het inschatten van zelfredzaamheid, herval en therapietrouw, draagkracht en het suïciderisico bij patiënten.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Afname: minimaal psycho-diagnostisch werkende. Interpretatie: master in psychol./pedag. wetenschappen (afgaande op de handleiding). Zeer korte en concrete vraagstellingen.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • RS-NL Resilience Scale – Nederlandse versie
Laatste aanpassing
2 februari 2016