RISc

Naam
RISc
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

De Recidive Inschattingsschalen (RISc; Adviesbureau Van Montfoort & Reclassering Nederland, 2004) is een al gedetailleerd uitgewerkt risicotaxatie-instrument. De RISc wordt gebruikt door de reclassering.
De RISc is opgebouwd uit drie onderdelen, ook wordt wel van niveaus gesproken:
1 basisdiagnostiek,
2 verdiepingsdiagnostiek en
3 indicatiestelling voor een interventie.

Er worden 12 criminogene factoren onderzocht waaronder denkpatronen. Om een risicotaxatie uit te voeren hoort kennis genomen te worden van het dossier, is er minstens een gesprek met de (ex-)delinquent en wordt aan hem/haar zelfrapportage gevraagd. Dan volgt scoring en profiel waarna collegiaal overleg kan plaatsvinden, gevolgd door eventuele verdiepingsdiagnostiek, alles tezamen resulterend in een samenvattend beeld. Daarna kan wederom collegiaal overleg plaatsvinden, en eventueel een indicatie gesteld worden

Het goede en al redelijk ver ontwikkelde aan de RISc is dat het instrument geen verzameling items is, maar een combinatie van schalen (13 subschalen), waarbij elke schaal bestaat uit een aantal
items (in totaal 75 items). De per item resulterende score (0, 1 of 2) worden opgeteld tot een ruwe score per schaal die wordt omgezet in een standaardscore. De lijst is veelbelovend door de directe link met te nemen maatregelen.

Zie ook: nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Recidive-Inschattings-Schalen-(RISc)

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek (Van der Knaap, Leenarts & Nijssen, 2007) bleken de psychometrische kwaliteiten goed te zijn.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
Reclasseringswerkers die RISc gebruiken, worden daarvoor opgeleid. In het licentiebeleid (zie reclasseringshandboek op justitienet) is bepaald dat de RISc-licentie wordt behouden als er twaalf RISc per jaar worden afgenomen. Dit is bedoeld om de kwaliteit te waarborgen.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
  • Risicotaxatie en risicotaxatieonderzoek in de forensische (jeugd)psychiatrie en -psychologie. Waarom en hoe, resultaten, bestaande instrumenten
  • RISc versie 1.0. Recidive Inschattings Schalen, handleiding
  • Psychometrische kwaliteiten van de Recidive inschattingsschalen (RISc): Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit
  • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
19 april 2016