QuickScan

Naam
QuickScan
Omschrijving

De QuickScan (De Ruiter & De Jong, 2007) is een instrument van de drie reclasseringsorganisaties waarmee in korte tijd het recidiverisico, de mate van ontvankelijkheid voor gedragsverandering en een (eventueel) zinvol vervolg kan worden bepaald. Het instrument kan al tijdens de vroeghulp worden ingezet. Wanneer er voldoende tijd en informatie beschikbaar is, wordt het instrument gebruikt om snel een beeld te geven van de problematiek. Op basis hiervan kan de reclassering een voorlopige indicatie geven van onder andere het recidiverisico aan de betrokken partijen (OM/ZM).
De QuickScan bevat indicatoren waarvan de samenhang met recidive is aangetoond. Er moet nog onderzocht worden in hoeverre de QuickScan de recidivekans goed kan voorspellen.

Waar beschikbaar
Reclassering Nederland
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Meer informatie over het gebruik van het instrument
De reclasseringswerker doorloopt de QuickScan aan de hand van dossierinformatie en een vraaggesprek met de justitiabele. Deze bronnen vormen een goede basis voor het opstellen van een (voorlopige) diagnose over recidiverisico en ontvankelijkheid van een justitiabele. Dan volgt (eventueel) een advies aan OM, ZM of GW waaruit blijkt of het zinvol is om door middel van een justitiƫle beslissing een reclasseringstraject op te starten.
Referenties
  • Handleiding Quick Scan
Laatste aanpassing
7 januari 2020
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.