PDQ-4+

Naam
PDQ-4+
Omschrijving

De Personality Diagnostic Questionnaire-4+ (PDQ-4+, Nederlandse versie; Akkerhuis, Kupka, Groenestijn & Nolen, 1996) kent twee versies: een die de persoonlijkheidsstoornissen conform de DSM-IV meet (PDQ-R), en een die ook de experimentele persoonlijkheidsstoornissen in kaart brengt (PDQ-4+). De PDQ-4+ bestaat uit 99 items, waarbij de patiënt wordt gevraagd of een stelling op hem/haar van toepassing is (juist/onjuist).

Waar beschikbaar
p.m.dingemans@amc.uva.nl
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek (Ouwersloot, Van den Brink, Diekstra & Hoogduin, 1994) is gebleken dat de PDQ-R een hoge sensitiviteit heeft, maar een lage specificiteit. Dingemans en Sno (2004) concluderen op grond van de criteriumvaliditeit dat men beter de PDQ-R kan gebruiken dan de PDQ-4+.
Uit Nederlands onderzoek bij tbs-gestelden blijkt dat de PDQ-R geen goede screener is voor persoonlijkheidsstoornissen (De Ruiter & Greeven, 2000). Bij deze doelgroep verdient het namelijk de voorkeur om screening niet louter op zelfrapportage te baseren.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • De intramurale behandeling van forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis: Een empirische studie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • PDQ-4+: vragenlijst voor persoonlijkheidskenmerken
  • Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen: een evaluatie van Nederlandstalig instrumentarium
  • Meetinstrumenten voor persoonlijkheidsstoornissen
  • Personality disorders in a Dutch forensic psychiatric sample: convergence of interview and self-report measures
  • De intramurale behandeling van forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis: Een empirische studie
Laatste aanpassing
27 februari 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.