PCL:YV

Naam
PCL:YV
Omschrijving

De PCL-Jeugd Versie (PCL:YV; Forth et al., 2003 ; Nederlandse bewerking; De Ruiter & Hildebrand, 2010) is afgeleid van de PCL-R en kan gebruikt worden bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en bevat net als de PCL-R 20 items. Een item kan de score 0, 1 of 2 krijgen met een maximale score van 40. Meestal wordt gebruik gemaakt van een cut-off score van 30.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Forth en Burke (1998) vatten zes onderzoeken samen naar de psychometrische eigenschappen van de PCL:YV en vinden een goede interne consistentie en een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Afnameduur
Ongeveer 30 minuten
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Voor het gebruik van de PCL:JV is training vereist. Andere kwalificatie-eisen zijn een afgeronde universitaire opleiding in de gedragswetenschappen of geneeskunde, certificering bij een beroepsorganisatie en vertrouwdheid met de professionele en wetenschappelijke literatuur op het gebied van psychopathie.
Referenties
  • The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version Manual
  • Hare Psychopathie Checklist: Jeugdversie (PCL:JV): Handleiding
  • Psychopathy in adolescence: Assessment, violence, and developmental precursors
Laatste aanpassing
19 april 2018
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.