PCL:SV

Naam
PCL:SV
Omschrijving

De PCL-Screening versie (PCL:SV; Hart et al., 1995) is een verkorte versie van de PCL-R, die ongeveer de helft van de tijd kost in vergelijking met de PCL-R. De PCL-SV lijkt veel op de PCL-R en is een effectieve screener voor psychopatische kenmerken.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De PCL-SV is o.a. genormeerd voor de forensisch psychiatrische populatie.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
Referenties
  • The Hare Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV)
Laatste aanpassing
21 augustus 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.