PCL-R

Naam
PCL-R
Omschrijving

De Psychopathy Checklist Revised (PCL-R; Hare, 1991, 2003; Nederlandse bewerking: Vertommen et al., 2002) is een checklist om psychopathie te meten. De PCL-R bestaat uit 20 items. Zeventien daarvan vallen uiteen in twee factoren. Factor 1 omvat affectieve en interpersoonlijke aspecten van de stoornis zoals gebrek aan empathie en een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Factor 2 omvat gedragskenmerken die behoren bij een antisociale levensstijl en betreft vooral impulsiviteit, antisociaal gedrag en onverantwoordelijkheid. In de literatuur wordt ook melding gemaakt van een 3-factorstructuur (Cooke & Miche, 2001) en een 4-factorstructuur (Hare, 2003).

Hoewel de bepaling van de mate van psychopathie eigenlijk geen vorm van risicotaxatie is, is de correlatie tussen de PCL-R-score met later gewelddadig gedrag wel substantieel. De score van de PCL-R is in principe een lifetime diagnosis, hoewel met name de gedragsfactoren van factor 2 wel kunnen variëren. Een hoge PCL-R-score geldt als risicofactor en is als zodanig opgenomen in de historische items van de HCR-20, de SVR-20 en de HKT-30.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Cotan (2006): op alle gebieden voldoende, behalve de normen, die worden als onvoldoende beoordeeld omdat er geen Nederlands normen beschikbaar zijn.
Onderzoek in de Van der Hoeven Kliniek laat zien dat het discriminerend vermogen van de PCL-R redelijk is (Hildebrand, De Ruiter & De Vogel, 2003, 2004). Bovendien is in een multicenter onderzoek onder 156 uitgestroomde tbs-patiënten aangetoond dat de PCL-R diagnose, de PCL-R totaalscore en met name factor 2 redelijk goed gewelddadige recidive voorspeld (Hildebrand et al., 2005). Uit onderzoek van Schonberger et al. (2008) bleek dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de totaalscore uitstekend was (icc= .84) en van Factor 1 en 2 goed (icc= .71 en .77).

Meer informatie over het gebruik van het instrument
De informatie benodigd om de items te beantwoorden, wordt verkregen door zowel een individueel, semi-gestructureerd interview af te nemen als door dossieranalyse te verrichten. Het is verplicht eerst een training te volgen alvorens men het instrument af kan nemen of kan interpreteren. De training wordt verzorgd door de RINO-groep (zie: http://www.rinogroep.nl/E1567)
Bovenstaande informatie is ontleend aan
 • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Referenties
 • Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten, versie 1.0
 • De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie bij seksuele delinquenten. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de SVR-20, Static-99, HKT-30
 • The Hare Psychopathy Checklist – Revised
 • Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised
 • Handleiding bij de herziene versie van Hare’s Psychopathie Checklist
 • Recidive van verkrachters en aanranders na tbs: de relatie met psychopathie en seksuele deviatie
 • Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: Association with sexual and non-sexual recidivism
 • De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie; een onderzoek naar betrouwbaarheid en predicitieve validiteit van de HCR-20, HKT-30 en PCL-R
 • Hare Psychopathie Checklist-Revised
 • Inventarisatie risicotaxatie bij LVB
Laatste aanpassing
14 september 2017
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.