NAS

Naam
NAS
Omschrijving

De Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994) is vertaald door de Dr. H. van der Hoeven Kliniek (vragenlijst 'Denken, voelen en doen'). De vragenlijst bestaat uit een deel A met 48 items en een deel B met 25 items. In deel A staan uitspraken over wat mensen denken, voelen en doen. Op een driepuntsschaal moet worden aangegeven in hoeverre men vindt dat de uitspraak wel/niet van toepassing is. In deel B staan uitspraken over situaties waarin iemand kwaad kan worden. Op een vierpuntsschaal moet worden aangegeven hoe kwaad men in de betreffende situatie zou worden.

Waar beschikbaar
Via website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De oorspronkelijke versie van de NAS, de Anger Inventory (NI), beschikte over een zeer lage betrouwbaarheid. De validiteit was op een zeer globale manier vastgesteld (Biaggio, Supplee & Curtis, 1981). Van de herziene Engelstalige versie (Novaco, 1994) bleek de interne betrouwbaarheid goed (bij 158 patiënten), evenals de concurrente en voorspellende validiteit (bij 108 patiënten). Over de interne consistentie van de Nederlandse versie is beperkt informatie in de literatuur gevonden. In een onderzoek onder 176 forensisch psychiatrische patiënten (Hornsveld, Van Dam-Baggen, Lammers, Nijman & Kraaimaat, 2004) bleek de interne consistentie voor deel A 0,95 en voor deel B 0,93.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: Persoonlijkheidskenmerken en gedrag.
  • Anger as a risk factor for violence among the mentally disordered
  • Reliability and validity of four anger scales
Laatste aanpassing
2 februari 2016
Momenteel werkt het EFP aan het updaten van de informatie over dit instrument. Voor vragen en/of opmerkingen over de instrumentendatabank kunt u contact opnemen met instrumentendatabank@efp.nl.