MINI

Naam
MINI
Omschrijving

De Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI; Sheehan et al., 1998) is een kort diagnostisch gestructureerd interview voor het classificeren van ICD-10 en DSM-IV psychiatrische stoornissen. De MINI focust voornamelijk op huidige stoornissen. Voor elke stoornis sluiten een of twee vragen een diagnose uit bij een negatief antwoord. Beperkingen van de MINI zijn de afwezigheid van een volledige levensloopdiagnose en van subtypes van de psychotische stoornis. Dit instrument staat toe net voldoende informatie te verzamelen om goede klinische conclusies te trekken. Het is daarentegen niet geschikt voor genetische of epidemiologische studies.

Het instrument is goed onthaald bij de gedetineerden en genereerde nuttige informatie, maar de duur van de MINI werd als te lang gezien. Daarbij had men twijfels over onnodige doorverwijzingen aangezien geen rekening wordt gehouden met de ernst van de symptomen. Ook onderscheidt de MINI geen geveinsde van waarheidsgetrouwe symptomen en worden cognitieve beperkingen buiten beschouwing gelaten, beide problemen die veelvuldig voorkomen in een forensische populatie. Daarnaast werden sommige modules als te moeilijk bevonden. Deze bevindingen leiden tot de conclusie bij de stafleden van de gevangenis dat de MINI geen aanwinst betekent voor de huidige screening.

De update van de MINI voor DSM-5 heeft een vereenvoudigde versie opgeleverd: MINI-S (Hergueta & Weller, 2017; Nederlandse vertaling: Overbeek & Schruers, 2019). Hierbij zijn de afnameduur en de benodigde tijd voor training beperkt. De MINI-S is te gebruiken voor personen vanaf 17 jaar. Voor kinderen en adolescenten van 8-16 jaar is een aangepaste versie in het Engels en Frans beschikbaar: MINI-S KID.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De MINI verschaft een betrouwbare DSM diagnose in een beperkte tijdsduur. De MINI blijkt over een goede validiteit te beschikken (Amorim, Lecrubier, Weiller, Hergueta, & Sheedan, 1998), wordt beschouwd als klinisch bruikbaar en wordt gemakkelijk geaccepteerd bij patiënten (Pinninti, Madison, Musser,& Rissmiller, 2003). Ook is er onderzoek gedaan naar de validiteit en de betrouwbaarheid van de MINI-KID. Zie voor meer informatie: psychiatrist.com/jcp/reliability-validity-mini-international-neuropsychiatric. Validatieonderzoek met betrekking tot de Nederlandse versie is nog niet beschikbaar. Ook is er nog geen informatie vindbaar over de betrouwbaarheid en de validiteit van de MINI-S.

Meer informatie over het gebruik van het instrument
De MINI-S is ontwikkeld voor psychiaters en psychologen met gedegen kennis van de DSM-5. Ook artsen en onderzoekers kunnen er na adequate training gebruik van maken.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
  • The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10
  • DSM-III-R Psychotic Disorders: procedural validity of the Mini International Neuro-psychiatric Interview (M.I.N.I.). Concordance and causes for discordance with the CIDI
  • MINI International Neuropsychiatric Schedule: clinical utility and patient acceptance
Laatste aanpassing
27 december 2023