MCT

Naam
MCT
Omschrijving

De Multiculturele Capaciteiten Test (MCT; Bleichrodt & Van den Berg, 2004) is een intelligentietest. De test meet de cognitieve capaciteiten, waarbij aanlegfactoren en aangeleerde factoren worden meegenomen. Er is een test voor middelbaar niveau (MCT-M) en voor hoger niveau (MCT-H).

De MCT-M is gericht op personen vanaf ongeveer 15 jaar met een opleidingsniveau vanaf enkele jaren voortgezet onderwijs tot afgerond mbo. De MCT-H is voor personen vanaf ongeveer 15 jaar met een opleidingsniveau vanaf klas 5 havo/vwo tot afgerond hbo of wo. Beide testen bevatten acht subtests die vier factoren meten: logisch redeneren en ruimtelijk inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden en perceptuele snelheid. De testen zijn geschikt voor personen met en zonder migratieachtergrond.

Waar beschikbaar
NOA
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De kwaliteit van dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Naar de beoordeling van MCT-M (inloggen bij COTAN Documentatie noodzakelijk): cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13526/multiculturele-capaciteiten-test-middelbaar-niveau. Naar de beoordeling van MCT-H (inloggen bij COTAN Documentatie noodzakelijk): cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13621/multiculturele-capaciteiten-test--e2-80-93-hoger-niveau.

Afnameduur
1,5 uur
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Afname kan individueel of groepsgewijs. Er is een schriftelijke versie en een pc-versie.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • Multiculturele Capaciteiten Test middelbaar niveau (MCT-M). Handleiding
  • Multiculturele Capaciteiten Test Middelbaar niveau, MCT-M
Laatste aanpassing
8 november 2023