KBIT

Naam
KBIT
Omschrijving

De Kaufman Brief Intelligence Test (KBIT; Kaufman & Kaufman, 1990) is bestemd voor personen tussen de 4 en 90 jaar. Het is een screeningsinstrument voor intelligentie en bestaat uit twee subtesten: ‘vocabulary’ (82 items) en ‘matrices’ (37 items). De eerste test is een verbale test waarbij men objecten moet benoemen en woorden moet vinden na aanbieding van een cue. De tweede test is een non-verbale test waarbij patronen gecompleteerd moeten worden.

In 2004 is de tweede versie van de KBIT gepubliceerd, de KBIT-2. In 2022 is de KBIT-2 gereviseerd, de KBIT-2 revised. Kijk voor de beschikbaarheid van de gereviseerde versie van de KBIT-2 op pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Cognition-%26-Neuro/Kaufman-Brief-Intelligence-Test%2C-Second-Edition-Revised-/p/P100013000.html?tab=overview.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit onderzoek onder kinderen is gebleken dat de KBIT-2 betrouwbaar is, waarbij de interne betrouwbaarheid voor kinderen van 4-18 jaar voor de verbale test .90 is, voor de non-verbale test .86 en voor de IQ test .92 (Kaufman & Kaufman, 2004). Verder is de correlatie tussen de KBIT-2 en de WISC-IV, een andere intelligentietest, onderzocht voor kinderen van 6-16 jaar. De correlatie tussen de verbale testen is .79, tussen de non-verbale testen .56 en tussen de IQ testen .77.

Afnameduur
Circa 20 minuten
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
Referenties
  • Inventarisatie diagnostiek bij LVB
  • Kaufman brief intelligence test
  • Kaufman Brief Intelligence Test-Second Edition (KBIT-2)
  • Longitudinal assessment of intellectual abilities of children with Williams syndrome: multilevel modeling of performance on the Kaufman Brief Intelligence Test—Second Edition
Laatste aanpassing
6 oktober 2023