IPDE

Naam
IPDE
Omschrijving

De International Personality Disorder Examination (IPDE; WHO, 1995; Nederlandse vertaling, Duijsens, Eurelings-Bontekoe, & Diekstra, 1995) is een semi-gestructureerd interviewschema voor DSM-IV persoonlijkheidsstoornissen. Het interview is geordend naar zes thema’s: werk, zelf, interpersoonlijke relaties, affecten, realiteitstoetsing en impulscontrole. Alle criteria voor de persoonlijkheidsstoornissen komen in deze rubrieken aan de orde. De IPDE staat ook toe om het interview per persoonlijkheidsstoornis af te nemen. Naast een score voor de aan- of afwezigheid van persoonlijkheidsstoornissen levert het instrument ook dimensionale scores op. Voorafgaand aan het interview kan de IPDE Screenings Vragenlijst worden afgenomen.

Waar beschikbaar
Datec
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de internationale versie varieert van laag tot goed, waarbij de kappa varieert van .51 tot .82 (Loranger et al., 1994). De IPDE wordt in de forensische setting toegepast, maar is niet gevalideerd voor deze populatie. De IPDE zou de problemen in verband met sociaal wenselijke antwoorden wel meer omzeilen dan de SCID-II (NIFP, 2007). Over de betrouwbaarheid van de Nederlandse versie is geen informatie vindbaar.

Afnameduur
1,5 uur (range 1-3 uur).
Meer informatie over het gebruik van het instrument
Het is een individueel interview. De score kan op scoreformulieren genoteerd worden of direct achter de computer. Afname kan ook op deelgebieden, bijvoorbeeld na screening met de VKP. Handscoring met behulp van scoringsformulieren: duur 30 minuten. Computerscoring: ja.
Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • The International Personality Disorder Examination. The World Health Organization/Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration international pilot study of personality disorders
  • International Personality Disorder Examination (IPDE) DSM IV module
Laatste aanpassing
27 september 2023