IOA

Naam
IOA
Type instrument
Zelfbeoordelingsvragenlijst.
Omschrijving

De Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000) is een instrument waarbij patiënten voor 35 interpersoonlijke situaties moeten aangeven hoeveel spanning ze in die situaties ervaren (sociale angst) en hoe vaak ze het gedrag daadwerkelijk tot uitvoer zouden brengen, mocht de situatie zich voordoen (sociale vaardigheden). De subschalen zijn: kritiek geven, aandacht vragen voor de eigen mening, waardering voor een ander uitspreken, initiatief nemen tot contact en jezelf waarderen.

Waar beschikbaar
uitgeverij Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De COTAN-beoordeling (Evers, Van Vliet-Mulder & Ter Laak, 2000) van de betrouwbaarheid van de IOA is voldoende. De begripsvalidteit werd als voldoende beoordeeld en de criteriumvaliditeit als goed

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA). Handleiding
  • Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland
Laatste aanpassing
27 februari 2017