IAT

Naam
IAT
Type instrument
Impliciete maat
Omschrijving

De Implicit Association Task (IAT; Greenwald et al., 1998) is een test die de sterkte van de associatie tussen twee begrippen in kaart wil brengen.
De IAT kan bijvoorbeeld worden toegepast bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij het onderzoek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag met de IAT gaat het tot nu toe vooral om de associatie tussen de begrippen kind en seks, ervan uitgaande dat deze associatie bij pedoseksuelen sterker is dan die tussen de begrippen volwassene en seks.
De onderzochte krijgt een reeks woorden aangeboden die hij categoriseert door een van twee knoppen in te drukken. In de congruente conditie vallen seksueel getinte woorden en woorden die betrekking hebben op volwassenen samen in de ene categorie, en seksueel neutrale woorden en woorden die betrekking hebben op kinderen in de andere. In de incongruente conditie vallen seksueel getinte woorden en woorden die betrekking hebben op kinderen samen in de ene categorie, en de seksueel neutrale woorden en woorden die betrekking hebben op volwassenen in de andere. De verwachting is dat de meeste mensen in de congruente conditie sneller en beter reageren dan in de incongruente conditie, terwijl mensen met een pedoseksuele voorkeur juist in de incongruente conditie sneller en beter zouden reageren.

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Er is nog weinig onderzoek met de IAT en plegers van seksueel grensoverschrijdende gedrag, maar de resultaten zijn vooralsnog niet negatief. De matige test-hertestbetrouwbaarheid is echter een aandachtspunt (r =.69; Bosson, Swann & Pennebaker, 2000). Ook zijn er problemen met de afname bij zwakbegaafden. Baaren & Chakhssi (ongepubliceerd) hebben in Nederland met de IAT en PAT een vergelijkende studie gedaan tussen mannen met pedoseksuele gevoelens die ook pedoseksuele delicten hebben gepleegd, mannen met pedoseksuele gevoelens die geen delicten hebben gepleegd en mannen zonder pedoseksuele gevoelens. Zowel op de IAT als de PAT bleken de pedofielen significant te verschillen van de controlegroep, maar er bleek geen significant verschil tussen de pedofielen die wel of niet een seksueel delict hadden begaan.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
Referenties
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Landelijk zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten in de forensische psychiatrie
  • Stalking the perfect measure of implicit self-esteem: The blind men and elephant revisited?
  • Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test
Laatste aanpassing
2 februari 2016