HTQ

Naam
HTQ
Omschrijving

De Harvard Trauma Questionnaire (HTQ; Mollica, et al., 1996) is een zelfrapportagelijst en meet traumaklachten aan de hand van de DSM-IV-TR en andere traumaklachten. Het eerste deel van de vragenlijst bestaat uit een lijst met 24 traumatische gebeurtenissen, waarbij de deelnemer kan aangeven welke gebeurtenissen hij of zij heeft ervaren, gezien of gehoord. Het tweede deel van de HTQ meet de ernst van de PTSS-klachten zoals beschreven is in de DSM-IV-TR. Dit deel bestaat uit 16 vragen, waarbij de deelnemer antwoord kan geven op een 4-puntsschaal, waarbij 1= helemaal geen last, 2= een beetje last, 3= nogal veel last en 4= zeer veel last. Het derde deel meet andere traumasymptomen. Een cut-off score van 2,45 wordt gebruikt om een indicatie te geven voor PTSS.
De Nederlandse Harvard Trauma Questionnaire is ontwikkeld door J. Mook en deze vragenlijst is bewerkt voor gebruik binnen Stichting Centrum ’45 door W.Chr. Kleijn.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

Uit een review van Hollifield en collega’s (2002) komt naar voren dat de HTQ een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (r=0.93), test-hertest betrouwbaarheid (r=0.89) en interne consistentie (r=0.90) heeft als deze gebruikt wordt bij een klinische steekproef van zuidoost Aziatische patiënten. De HTQ blijkt een cross-cultureel valide meetinstrument te zijn om traumaklachten vast te stellen. Dit blijkt onder andere uit onderzoeken bijIndo-Chinese vluchtelingen (Mollica, Caspi-Yavin, Bollini, Truong, Tor & Lavelle, 1992) en Afghaanse vluchtelingen (Ichikawa, Nakahara &Wakai, 2006). Volgens Kleijn, Hovens & Rodenburg (2001) is de HTQ in de talen Arabisch, Farsi, Servo-Kroatisch, Russisch en Engels toepasbaar. (informatie uit: dspace.library.uu.nl/handle/1874/252819)

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Harvard Trauma Questionnaire (htq): Manual for Cambodian, Laotian and Vietnamese versions.
Laatste aanpassing
4 september 2023