HSCL

Naam
HSCL
Omschrijving

De Hopkins Symptom Checklist (HSCL; Parloff, Kelman, & Frank, 1954) is een alom bekend en veelvuldig gebruikt instrument dat symptomen van angststoornissen (tien items) en depressie (vijftien items) meet. De schaal bevat vier antwoordmogelijkheden voor elke vraag gaande van ‘not at all’ tot ‘extremely’. Er worden drie scores berekend: de totale score en daarnaast ook afzonderlijke scores voor angststoornissen en voor depressie. Dit instrument wordt als gebruiksvriendelijk beschouwd en werd reeds talloze malen toegepast bij het meten van de traumatisatie bij vluchtelingen. Dit maakt het instrument ook mogelijk interessant voor de gevoelige en moeilijk toegankelijke forensische populatie met comorbide stoornissen, alhoewel in de literatuur geen melding wordt gedaan van het gebruik van de HSCL in gevangenissen.

De HSCL is vertaald in het Bosnisch, Cambodjaans, Kroatisch, Japans, Laotiaans en Vietnamees door het Harvard Programma in Refugee Trauma. Daarnaast is het instrument ook in verschillende andere talen vertaald, zoals in het Zweeds, Arabisch, Russisch en Indonesisch.

Verkrijgbaar in het Nederlands
Nee
Validiteit & betrouwbaarheid

De HSCL heeft aangetoond een betrouwbaar en valide meetinstrument te zijn bij verschillende populaties, zoals bij bejaarden, bij Zweedse geïmmigreerde psychiatrische patiënten, bij HIV-positieve zwangere vrouwen in Tanzania en bij vluchtelingen uit Zuid-Oost Azië voor depressie en angststoornissen, en voornamelijk voor het evalueren van traumaslachtoffers. Dit wordt ondersteund door een onderzoek binnen een representatieve steekproef van de Duitse algemene populatie waaruit is gebleken dat de Cronbach’s alpha van de schalen (angststoornissen en depressie) en de totaalscore .84, .92 en .94 is (Glaesmer et al., 2014). Daarnaast is aangetoond dat de correlaties tussen de HSCL schalen en de BSI-18 en PHQ-4 variëren van .55 tot .82.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie
  • Comfort, effectiveness, and self-awareness as criteria for improvement in psychotherapy.
  • The German Version of the Hopkins Symptoms Checklist-25 (HSCL-25)—Factorial structure, psychometric properties, and population-based norms
Laatste aanpassing
28 augustus 2023