HKT-R

Naam
HKT-R
Type instrument
Risicotaxatie-instrument
Omschrijving

Medio 2013 is de Historische, Klinische en Toekomstige-Revisie (HKT-R; Spreen et al., 2013) gepresenteerd. In deze herziene versie van de HKT-30 is een aantal items toegevoegd, afgeschreven of in benaming gewijzigd om tot een meer genuanceerd beeld te komen van de patiënt. Hiertoe is ook de score-toekenning van een 3-puntsschaal gewijzigd naar een 5-puntsschaal (respectievelijk laag, laag-matig, matig, matig-hoog, hoog). Het belangrijkste doel van de HKT-R is het verbeteren van de bruikbaarheid voor de klinische praktijk, zoals het bieden van richtlijnen voor risicomanagement en behandelevaluatie. Daarnaast tracht de HKT-R zowel op individueel- als groepsniveau een verbetering te creëren in de predictieve validiteit voor recidive.

Waar beschikbaar
website
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De eerste (retrospectieve) onderzoeksresultaten naar de kwaliteiten van de HKT-R tonen de volgende resultaten: De interne consistentie van de HKT-R is goed. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Historische en Klinische domein en de totaalscore van de HKT-R zijn goed tot zeer goed. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Toekomst domein en van het gestructureerde klinische eindoordeel zijn redelijk. De predictieve validiteit van het historische domein en de totaalscore van de HKT-R is redelijk. Voor het klinische en toekomst domein is de predictieve validiteit matig. Voor patiënten met de meest voorkomende diagnoses blijkt de HKT-R een instrument te zijn dat goed bruikbaar is voor het voorspellen van recidive. Verder is gebleken dat voor de totaalscore op de HKT-R en het klinisch gestructureerde eindoordeel significante verschillen zijn in recidive, patiënten met een hoger risico recidiveerden eerder en vaker (Willems, 2013; uit Abma, 2014).


.

Referenties
  • Handleiding Historische, Klinische en Toekomst – Revisie 2013
  • Presentatie van de Historische Klinische Toekomst -Revisie.
Laatste aanpassing
31 juli 2017